ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนแข่งขัน

1. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

 • ก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจะต้องขอใบรับรองการเข้าประเทศ (Certificate of entry) หรือ COE โดยแต่ละคนจะต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลกับสถานฑูตไทยในประเทศ นั้น ๆ ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันไปยังทุกทีม พร้อมด้วยรายละเอียดของโรงแรมที่พักระหว่างการแข่งขัน
 • จะต้องทำ RT-liCR test เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางจากประเทศต้นทาง รวมถึงต้องเตรียมเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องยื่นประกอบกับสายการบินตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
 • ต้องทำประกันภัยโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,100,000 บาท ต่อคน ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยาน แห่งประเทศไทยฯ ได้ประสานงานกับ บริษัท ประกันภัยในประเทศ เพื่อสะดวกในการเข้ารับการรักษากรณีเกิดตรวจพบเชื้อ ในการนี้สมาคมกีฬาจักรยาน แห่งประเทศไทยฯ พิจารณาให้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการทำ ประกันให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เหล่านั้น สามารถทำประกันผ่านโดยตรงกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด และผ่านระบบออนไลน์ก่อนเดินทางมาประเทศไทย
 • ต้องกำหนดระยะเวลาการเดินทางเผื่อเอาไว้สำหรับการเข้ารับการกักตัว 14 วัน (16 วัน 15 คืน) และการเดินทาง ไปยังจังหวัดสงขลา ด้วยรถยนต์ รวมไปถึงวันที่จะต้องเข้าประชุมผู้จัดการทีมก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน

ประเภททีมชาย

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ต้องเดินทางมาถึงประเทศไทยก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2564

ประเภททีมหญิง

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ต้องเดินทางมาถึงประเทศไทยก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2564

 • ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Plus ที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 8 /2563

2. ขั้นตอนเมื่อถึงประเทศไทย และการกักตัวใน ASQ

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจจากทุกภาคส่วนว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติทุกคน ที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” จะต้องเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เป็นระยะเวลา 14 วัน (16 วัน 15 คืน) ในโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก Alternative State Quarantine (ASQ) ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯได้เลือกใช้บริการโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ ที่ได้ประสานงานร่วมกับ โรงพยาบาลปิยะเวท โดยมีขั้นตอนที่โรงแรมรัตนโกสินทร์กำหนดไว้ ดังนี้

 • โรงแรมดำเนินการรับผู้เข้าพักจากสนามบินด้วยรถที่มีมาตรฐาน ทั้งรถตู้ที่มีการกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร และมีการทำรายละเอียดของรถว่าแต่ละคันมีท่านใดเดินทางร่วมบ้าง รวมถึงรถบัสโดยสารมีการทำผังที่นั่ง มีสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งห้ามนั่งชัดเจน เพื่อเว้นระยะห่าง และตรวจโดยกล้องวงจรปิดตลอดการเดินทาง
 • เมื่อผู้เข้าพักเพื่อกักตัวเดินทางมาถึงโรงแรม จะให้เข้าโรงแรมทางด้านข้างซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะ ASQ มีการเปลี่ยนรองเท้า ซึ่งทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้
 • ผู้เข้าพักเช็คอินในพื้นที่เช็คอินพิเศษที่ทางโรงแรม จัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ (ไม่รวมกับบริเวณเช็คอินตามปกติ)
 • เจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อมูล, ระเบียบการเข้าพัก และแอดกลุ่มไลน์ที่ทางโรงแรมสร้างไว้ สำหรับประสานงาน แจ้งอุณภูมิร่างกายประจำวัน และสอบถามอาการกับทางโรงพยาบาล
 • ผู้เข้ากักตัวเข้าห้องพักที่จองไว้ และกรอกเอกสารข้อมูลสุขภาพทางออนไลน์ เพื่อลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาล
 • มีการตรวจสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพห้องก่อนการเข้าพักทุกครั้ง เพื่อไม่เกิดปัญหาในการเข้าพักเพื่อลด ความเสี่ยงในการเข้าไปแก้ไข
 • มีการตรวจ RT-PCR test ด้วยการทำ Swab เป็นการหาเชื้อจากการป้ายเอาเยื่อบุในคอ หรือเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก มาตรวจ ในวันที่ 3 และวันที่ 12 ของการกักตัว
 • หากมีการพบเชื้อ ทางโรงพยาบาลปิยะเวท จะประสานกับผู้เข้าพักเพื่อส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาล และทางโรงพยาบาลจะรายงานไปยัง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) และทำการสอบสวนโรค
 • หากไม่มีการพบเชื้อผู้กักตัวสามารถนัดเวลาเพื่อลงมาใช้พื้นที่ผ่อนคลายอิริยาบถ (Relax) รอบสระว่ายน้ำได้ โดยมีการเว้นระยะห่าง และมีเจ้าหน้าที่โรงแรมไปรับ-ส่งผู้กักตัวจากห้องพักและดูแลพื้นที่ตลอดเวลา
 • ระหว่างการกักตัว สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดลูกกลิ้ง หรือสมาร์ทเทรนเนอร์ ให้นักกีฬาฝึกซ้อม อยู่ภายในห้องพัก โดยไม่มีการซ้อมร่วมกันอย่างเด็ดขาด
 • หลังจากครบระยะเวลาการกักตัว 14 วันเต็ม (16 วัน 15 คืน) ผู้เข้ารับการกักตัว จะสามารถออกจากโรงแรมได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
 • ผู้ที่ผ่านการกักตัว 14 วันตามมาตรการแล้ว ในระหว่างการแข่งขันจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิตัวเอง วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. และให้สังเกตอาการของตัวเอง พร้อมทั้งลงบันทึกในแบบฟอร์มที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดทำเอาไว้ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เก็บรวบรวมข้อมูลทุกวัน

3. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในประเทศไทยที่ร่วมการแข่งขันฯ

 1. ทีมอาชีพ ทีมชาย (“ไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง ทีม” และ ทีมชาติไทย) และทีมหญิง (“ไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง ทีม”, ทีมชาติไทย และทีมสโมสรของไทย) สำหรับผู้ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร , ระยอง , ชลบุรี , จันทบุรี , ตราด จะต้องดำเนินการขอเอกสาร แล้วยื่นแบบ คำขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ต่อ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือ ข้าราชการที่ นายอำเภอมอบหมาย ปลัด อปท. หรือ ปลัด อปท.มอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ดังนี้
  • เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
  • แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 2. จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ Rapid Test หรือ PCR test (ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน ) และขอเอกสารรับรองการตรวจเชื้อโควิด -19 จะต้องมีผลเป็น ลบ ( Negative หรือ Not Detected )

มาตรการในการเดินทางไปจังหวัดที่ร่วมจัดการแข่งขัน

จังหวัดสงขลา

ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา จะต้องปฏิบัติตามมาตรการตามที่จังหวัดกำหนดโดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา , ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา , สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

จังหวัดพัทลุง

ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดพัทลุง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการตามที่จังหวัดกำหนดโดยมี่ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง / ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง , สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องปฏิบัติตามมาตรการตามที่จังหวัดกำหนดโดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

จังหวัดตรัง

ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดตรัง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการตามที่จังหวัดกำหนดโดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง/ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง , สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

จังหวัดสตูล

ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสตูล จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ตามที่จังหวัดกำหนดโดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล/ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล , สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

จังหวัดปัตตานี

ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดปัตตานี จะต้องปฏิบัติตามมาตรการตามที่จังหวัดกำหนดโดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี/ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี , สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

มาตรการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศกักตัวครบ 14 วัน

ทีมชาย

 1. เมื่อนักกีฬาต่างชาติออกจากโรงแรม รอยัลรัตนโกสินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ทำการกักตัวครบกำหนด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดรถบัสขนส่งนักกีฬาและ เจ้าหน้าที่ ไปยังโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยใช้ระยะเวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง
 2. สำหรับรถบัสปรับอากาศ เพื่อรองรับนักกีฬาที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลา ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะมีการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบนรถบัสที่ทำการ ขนส่งนักกีฬาในวันที่ 4 เมษายน 2564 จำนวน 6 คัน 48 ที่นั่ง และจะมีการเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถบัสปรับอากาศ คือ ในรถบัสจะมีจำนวนคนที่นั่ง 24 คน และมีการทำสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งห้ามนั่งชัดเจน
 3. เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงที่พักโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส-19 ของ ศบค. ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก
 4. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Plus ที่ราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 8 /2563
 5. สำหรับทีมชาย (“ไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง ทีม”, ทีมชาติไทย) จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ Rapid Test หรือ PCR test (ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน ) และขอเอกสารรับรองการตรวจเชื้อโควิด -19 จะต้องมีผลเป็น ลบ (Negative หรือ Not Detected ) และเดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาต่างชาติสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดสถานที่พักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

ทีมหญิง

 1. เมื่อนักกีฬาต่างชาติออกจากโรงแรม รอยัลรัตนโกสินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ทำการกักตัวครบกำหนด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 04 เมษายน 2564 ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดรถบัสขนส่งนักกีฬาและ เจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยใช้ระยะเวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง
 2. สำหรับรถบัสปรับอากาศ เพื่อรองรับนักกีฬาที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลา ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะมีการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบนรถบัสที่ทำการขนส่งนักกีฬาในวันที่ 04 เมษายน 2564 จำนวน 6 คัน 48 ที่นั่ง และจะมีการเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถบัสปรับอากาศ คือ ในรถบัสจะมีจำนวนคนที่นั่ง 24 คน และมีการทำสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งห้ามนั่งชัดเจน
 3. เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงที่พักโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส-19 ของ ศบค. ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก
 4. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Plus ที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 8 /2563
 5. สำหรับทีมหญิง (“ไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง ทีม”, ทีมชาติไทย และทีมสโมสรของไทย) จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ Rapid Test หรือ PCR test (ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน ) และขอเอกสารรับรองการตรวจเชื้อโควิด -19 จะต้องมีผลเป็น ลบ ( Negative หรือ Not Detected ) และ เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาต่างชาติ

นักกีฬาทีมชาย ก่อนเริ่มการแข่งขัน

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

ระหว่างแข่งขัน

 • วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมชัยคณาธานี และโรงแรมสิทธินาถ แกรนด์วิว จังหวัดพัทลุง
 • วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
 • วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี และโรงแรมสินเกียรติธานี จังหวัด สตูล
 • วันที่ 6 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

นักกีฬาทีมหญิง ก่อนเริ่มการแข่งขัน

 • วันที่ 5 - 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

ระหว่างแข่งขัน

 • วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 • วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
 • วันที่ 10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

สถานที่พักของเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันฯ

 • วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
 • วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะเซ็นทริส จังหวัดพัทลุง
 • วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
 • วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมสตูลธานี และ เดอะวันบูติค จังหวัดสตูล
 • วันที่ 6 – 7 ,9 – 11 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
 • วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุ

ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดที่ร่วมจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางการแข่งขันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น

ทีมชาย

 1. เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงที่พัก ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส-19 ของ ศบค. ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก
 2. จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code “ไทยชนะ” เพื่อให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น
 3. ทางโรงแรมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิและกระเป๋า เดินทางทุกใบจะได้รับการฆ่าเชื้อทำความสะอาดก่อนนำเข้าสู่ห้องพัก
 4. ทางโรงแรมจัดเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความถี่ในการเช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ จุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ เคาน์เตอร์ให้บริการ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันได ที่จับประตูห้องน้ำ ราวบันไดเลื่อน, ก๊อกน้ำ ที่จับประตู อาคารทุกจุด พื้นที่ทั่วโรงแรม อย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง (เช้า เที่ยง เย็น และเพิ่มความถี่ในช่วงที่มี ผู้ใช้บริการจำนวนมาก)
 5. การรับประทานอาหาร ทางโรงแรมจะต้องมีการวัดอุณหภูมิ มีการล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องอาหารทุกครั้ง
  อาหารเช้า โดยกำหนดเวลา เวลา 06.00-09.00 น.
  อาหารเย็น โดยกำหนดเวลา เวลา 18.00-20.00 น.
  และจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เว้นระยะห่าง (Social distancing) เพื่อลดความแออัดและการสัมผัส
 6. สถานที่ประชุมผู้จัดการทีมที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
  การจัดพื้นที่
  • ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะมีการวัดอุณหภูมิ, เจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวมหน้ากากอนามัย ก่อน – หลังเข้าประชุมทุกครั้ง โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. โดยประชุมเฉพาะผู้จัดการทีมและกรรมการผู้ติดสิน ไม่เกิน 30 คน
  • มีการจัดพื้นที่ (โต๊ะ,เก้าอี้) เว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร (Social distancing) เพื่อลดความแออัดและการสัมผัส
 7. ระหว่างการฝึกซ้อมที่ จังหวัดสงขลา
  • การฝึกซ้อมก่อนแข่งขันวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดพื้นที่ปิดเพื่อให้นักกีฬาลงฝึกซ้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ออกซ้อมนอกพื้นที่
  • ในการฝึกซ้อมในแต่ละวัน ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะทำตารางเวลาการซ้อมให้กับทีมต่างๆ เพื่อลดการแออัดในการฝึกซ้อม

ทีมหญิง

 1. เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงที่พัก ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส-19 ของ ศบค. ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก
 2. จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code “ไทยชนะ” เพื่อให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น
 3. ทางโรงแรมจะต้องประสาน 3 ฝ่าย ระหว่าง สาธารณสุขจังหวัด , กรมควบคุมโรค และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิและกระเป๋าเดินทางทุกใบจะได้รับการฆ่าเชื้อทำความสะอาดก่อนนำเข้าสู่ห้องพัก
 4. ทางโรงแรมจัดเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความถี่ในการเช็คทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ จุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ เคาน์เตอร์ให้บริการ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันได ที่จับประตูห้องน้ำ ราวบันไดเลื่อน, ก๊อกน้ำ ที่จับประตู อาคารทุกจุด พื้นที่ทั่วโรงแรม อย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง (เช้า เที่ยง เย็น และเพิ่มความถี่ในช่วง ที่มี ผู้ใช้บริการจำนวนมาก)
 5. การรับประทานอาหาร ทางโรงแรมจะต้องมีการวัดอุณหภูมิ มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้อง สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องอาหารทุกครั้ง
  อาหารเช้า โดยกำหนดเวลา เวลา 06.00-09.00 น.
  อาหารเย็น โดยกำหนดเวลา เวลา 18.00-20.00 น.
  และจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เว้นระยะห่าง (Social distancing) เพื่อลดความแออัดและการสัมผัส
 6. สถานที่ประชุมผู้จัดการทีมที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
  การจัดพื้นที่
  • ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะมีการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวมหน้ากากอนามัย ก่อน – หลังเข้าประชุมทุกครั้ง โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 07 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยประชุมเฉพาะผู้จัดการทีมและกรรมการผู้ติดสิน ไม่เกิน 30 คน
  • มีการจัดพื้นที่ (โต๊ะ,เก้าอี้) เว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแอดอัดและการสัมผัส
 7. ระหว่างการฝึกซ้อมที่ จังหวัดสงขลา
  • การฝึกซ้อมก่อนแข่งขันวันที่ 5 – 7 เมษายน 2564 ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดพื้นที่ปิดเพื่อให้นักกีฬาลงฝึกซ้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ออกซ้อมนอกพื้นที่
  • ในการฝึกซ้อมในแต่ละวัน ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะทำตารางเวลาการซ้อมให้กับทีมต่างๆ เพื่อลดการแออัดในการฝึกซ้อม

การเตรียมความพร้อมในการให้บริการในการเฝ้าระวัง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

มาตรการคัดกรองอาการป่วย ณ สถานที่พัก

 1. จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการไข้ ไอ จามมีน้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ในโรงแรมที่พักวันละ 2 ครั้ง เช้าเวลา 06.00 น. และเย็นเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที
 2. จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและออกจากสนามแข่งขัน เวลโลโดรม หัวหมาก รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในการดำเนินการจัดการแข่งขัน
 3. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield สวมใส่ตลอดเวลา
 4. จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท โฟนของ แต่ละคนเพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code “ไทยชนะ” ทำให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรค และบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

มาตรการคัดกรองอาการป่วย ณ สถานที่จัดการแข่งขัน (ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม )

 1. จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการไข้ ไอ จามมีน้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็นระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที
 2. จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและออกจากสนามแข่งขัน รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในการดำเนินการจัดการแข่งขัน
 3. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield สวมใส่ตลอดเวลา
 4. จัดการแข่งขันแบบปิด มีการเข้า-ออกทางเดียว ไม่อนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขัน ตลอดจนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันเข้าในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน
 5. จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อนเข้าและออก จากสนามแข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่ทางราชการกำหนด ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
 6. จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท โฟนของ แต่ละคนเพื่อบันทึกข้อมูล การเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code “ไทยชนะ” ทำให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรค และบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
 7. จัดให้มีแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ เวลาเข้าออกจากสนามแข่งขันกรณีผู้ใช้บริการไม่ได้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนติดตัวมา เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ปวยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
 8. กำหนดผู้ร่วมพิธีไม่เกิน 50 คน เป็นไปตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกอบด้วย 1. สวมหน้ากากอนามัย 2. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. เว้นระยะห่าง 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัส 5. จำกัดจำนวนคน

มาตรการในการป้องกันโรค ณ สถานที่ในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันในแต่ละวัน

 1. จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการไข้ ไอ จามมีน้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็นระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที
 2. จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและออกจากสนามแข่งขันรวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในการดำเนินการจัดการแข่งขันลดการใกล้ชิดระหว่างนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมทั้งให้ไม่มีการสัมผัสอุปกรณ์การแข่งขันร่วมกัน
 3. ควบคุมให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคนในสนามแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็น ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร
 4. จำกัดจำนวนผู้ใช้ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ไม่ให้มีความแออัด มีรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการตามจำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
 5. ไม่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด หรือมีการจัดอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะบุคคล เพื่อไม่ให้มีการแออัดในการรับประทานอาหารร่วมกัน
 6. ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขัน โดยจะให้ชมผ่านการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส / เฟซบุ๊ก Thai PBS และ Youtube Thai Pbs
 7. สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดเตรียมเก้าอี้ ให้นักกีฬา สำหรับนั่งรอเซ็นชื่อรายงานตัวโดยเว้นระยะห่าง จำนวน 1 เมตร ต่อเก้าอี้ 1 ตัว
 8. เมื่อถึงเวลาในการรายงานตัวของนักกีฬา สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะเรียกนักกีฬาแต่ละทีม เดินขึ้นมาบนเวที โดยมีสัญลักษณ์รูปเท้า เว้นระยะห่าง และจัดเตรียมปากกาให้นักกีฬาใช้เซ็นบนแผ่น อะคลีลิครายงานตัว เมื่อเซ็นชื่อรายงานตัวเสร็จ จะทิ้งปากกา ในถังขยะทันที ไม่มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ และต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งก่อนและหลังการเซ็นชื่อ
 9. บริเวณจุดปล่อยตัวนักกีฬา สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะดำเนินการจัดระยะห่างให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ เพื่อลดการสัมผัส พร้อมมีเจ้าหน้าที่ถือถุงพลาสติกเพื่อทำการเก็บหน้ากากอนามัย เมื่อได้เวลาประธานในพิธี ให้สัญญาณปล่อยตัว

มาตรการในการป้องกันโรค ณ บริเวณพื้นที่มอบรางวัลแบบ New Normal ในแต่ละวัน

 1. จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการไข้ ไอ จามมีน้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็นระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที
 2. จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและออกจากสนามแข่งขัน รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในการดำเนินการจัดการแข่งขันลดการใกล้ชิดระหว่างนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมทั้งให้ไม่มีการสัมผัสอุปกรณ์การแข่งขันร่วมกัน
 3. ควบคุมให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคนในสนามแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ลดการ พูดคุยที่ไม่จำเป็น ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อนเข้าและออก จากสนามแข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่ทางราชการกำหนด ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการใน สถานที่
 4. จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนของ แต่ละคนเพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code “ไทยชนะ” ทำให้บันทึกการเดินทางของ ผู้ใช้งานแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรค และบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
 5. จัดให้มีแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ เวลาเข้าออกจากสนามแข่งขัน กรณีผู้ใช้บริการไม่ได้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนติดตัวมา เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ปวยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
 6. จำกัดจำนวนผู้ใช้ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ไม่ให้มีความแออัด มีรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการตามจำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
 7. ไม่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด หรือมีการจัดอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะบุคคล เพื่อไม่ให้มีการแออัดในการรับประทานอาหารร่วมกัน
 8. ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขัน โดยจะให้ชมผ่านการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส / เฟซบุ๊ก Thai PBS และ Youtube Thai Pbs
 9. พิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาในแต่ละวัน สำหรับการมอบรางวัลให้นักกีฬา จะให้นักกีฬาเป็นผู้หยิบเสื้อแชมป์ ช่อดอกไม้ บนแท่นรับรางวัลที่สมาคมจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งจะแนะนำให้นักกีฬาจากต่างประเทศใช้ “การไหว้” แทนการจับมือแสดงความยินดี และไม่มีการเปิดแชมเปญ โดยยึดตามหลักมาตรการเว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
 10. กำหนดผู้ร่วมพิธีไม่เกิน 50 คน เป็นไปตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกอบด้วย 1. สวมหน้ากากอนามัย 2. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. เว้นระยะห่าง 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัส 5. จำกัดจำนวนคน
 11. ผู้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล จะต้องทำการเช็คเอ้าส์ ออกจากสนามแข่งขันทุกครั้ง
 12. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายในสนามแข่งขัน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสนามแข่งขันตรวจตราดูแลความปลอดภัย กำกับควบคุมการให้บริการและการใช้บริการในสนามแข่งขัน ให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
 13. จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง มีการอบรมเรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคและความรู้ในการสังเกตอาการป่วยของตนเอง เพื่อให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 14. ควบคุมการแสดงอาการดีใจของนักกีฬาระหว่างการแข่งขันที่เป็นการสัมผัสกัน หรือ ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ไม่ควรแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน และส่งเสียง โดยให้เว้นระยะห่างในการแสดงความดีใจ
 15. กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน งดให้เข้าในสถานที่จัดการแข่งขันโดยเด็ดขาด
 16. ในระหว่างการแข่งขันไปยังจังหวัดต่าง ๆ จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดตามขบวนไปตลอดเส้นทาง โดยจะปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่าน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ และให้คำแนะนำ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 17. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ งดจัดงานเลี้ยงฉลองชัยให้แก่นักกีฬาหลังจบการแข่งขัน ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส และลดความแออัด
 18. เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน นักกีฬาทีมต่างชาติในสเตจสุดท้าย จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย โดยนักกีฬาทีมชาย กำหนดตรวจหาเชื้อในวันที่ 6 เมษายน 2564 ส่วนนักกีฬาทีมหญิง กำหนดตรวจหาเชื้อในวันที่ 10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นสถานที่พักของนักกีฬา

มาตรการการรักษาความสะอาดสถานที่จัดแข่งขันและโรงแรมที่พัก

 1. พนักงานทำความสะอาดของโรงแรมที่พักและเจ้าหน้าที่ควบคุมสนามแข่งขัน ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง ขณะทำความสะอาด พร้อมทั้งอุปกรณ์เช่น ให้ใช้ที่คีบขยะ จัดเตรียมถุงขยะ และรวมขยะที่จุดรวม
 2. เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ในการแข่งขันที่มีโอกาสสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทั้งก่อนและหลังการใช้งานอยู่เสมอ
 3. เช็ดทำความสะอาดพื้นบริเวณพื้นผิวสัมผัสในสถานที่จัดการแข่งขันและพื้นที่จุดสัมผัสร่วม โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มี ผู้สัมผัสมากให้ทำความสะอาดบ่อยครั้ง เช่น ราวจับ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องสุขา ที่จับสายชำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุก 1 ชั่วโมง
 4. จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะ ต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งกำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

การเตรียมตัวก่อนการแข่งขันฯ

 1. หากนักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เข้าร่วมการจัดการแข่งขันมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ เป็นหวัด ให้งดเข้าร่วมการแข่งขันทันที
 2. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องไม่ปิดบังข้อมูลส่วนตัว เช่น โรคประจำตัว การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลที่ ติดเชื้อ
 3. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ใช้บริการทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโรคไวรัสโควิด-19 ก่อนการแข่งขัน และนักกีฬาที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องผ่านมาตรการคัดกรองหรือการกักตัวตามระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 4. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่เข้าร่วมการจัดการแข่งขัน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามแข่งขัน และพื้นที่จัดกิจกรรม
 5. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อใช้ในการแสกน QR Code ก่อนเข้า-ออกสนามแข่งขันตามที่ทางราชการกำหนด
 6. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน และใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”

แนวทางปฏิบัติในระหว่างก่อนและหลังการแข่งขัน

 1. ลงทะเบียนเข้า-ออกจากสถานที่จัดการแข่งขัน โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด “ไทยชนะ” สแกน QR Code บริเวณหน้าสถานที่ รวมทั้งสแกน QR Code ก่อนออกจากสถานที่ด้วย และต้องบันทึกข้อมูลรวมทั้งประวัติตามความเป็นจริง ลงในแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กันไปด้วย
 2. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามแข่งขัน ให้ข้อมูลประวัติการ เจ็บป่วย และประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของตนเอง พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
 3. ตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยของสนามแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
 4. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ใช้บริการในสนาม ทุกคน ต้องมีการเว้นระยะห่างกันประมาณ 2 เมตร ทั้งในระหว่างแข่งขัน และระหว่างพักด้วย
 5. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคนควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเสมอ
 6. ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นเฉพาะนักกีฬาในช่วงเวลาที่นักกีฬากำลังลงทำการแข่งขัน
 7. ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคนควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ และลดการใช้เสียงดังขณะทำกิจกรรม และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น
 8. งดแสดงอาการดีใจระหว่างการแข่งขันที่เป็นการสัมผัสกันระหว่างนักกีฬา เช่น งดแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน โดยให้เว้นระยะห่างในการแสดงความดีใจ
 9. ไม่บ้วนน้ำลาย หรือเสมหะ ขณะทำการแข่งขัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น
 10. ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้ดำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่ลงทะเบียน ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล และ กระทรวงสาธารณสุข

ในกรณีที่ใช้พื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่เป็นเส้นทางแข่งขัน

 1. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะได้ประสานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด และจะดำเนินการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของพื้นที่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประกอบด้วย
  • นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
   ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
  • นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
   ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
   ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง
  • นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ
  • นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
   ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง
  • นายเอกรัฐ หลีเส็น
   ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
   ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล
  • นายราชิต สุดพุ่ม
   ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
   ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี